Fălticeni, Str. Republicii, nr. 16

office@doctorlungu.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE

Pentru ca intelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale sa fie dificila, va oferim in continuare un set de principii si reguli despre cum se pot folosi si accesa serviciile medicale in reteaua de sanatate DOCTOR LUNGU.
In functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim si a locatiilor in care oferim acesteservicii medicale, acest document poate suferi modificari. Intotdeauna, pe www.doctorlungu.ro sau accesand link-ul din aplicatia Contul Meu, vom avea ultima varianta aplicabila.
Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un pacient care doreste sa beneficieze de servicii medicale in DOCTOR LUNGU. Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile minimale se completează cu prevederile legislației în vigoare si eventual cu prevederile contractului incheiat cu una din entitatile juridice actionand sub umbrela
DOCTOR LUNGU.
Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte.
Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical intr-o locatie DOCTOR LUNGU, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul DOCTOR LUNGU.

I. DEFINITII
1. Abonatul – este acel Pacient care acceseaza servicii medicale in baza unui abonament de servicii medicale, inclusiv acte de adeziune si contracte individuale.
2. Acordul pacientului informat – consimtamantul pacientului in vederea prestarii serviciilor medicale, care are forma prevazuta de OMS 1411/2016
3. Aplicatia Contul Meu – sistem infomatic gestionat de DOCTOR LUNGU prin intermediul caruia Pacientii isi pot vizualiza dosarul medical electronic, informatii privind situatia financiara in raport cu DOCTOR LUNGU, inclusiv efectuarea platilor, programari etc.
4. Asigurat / Pacient CAS – este acel pacient care acceseaza servicii medicale decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
5. Asigurat Privat – este acel pacient care acceseaza servicii medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate
6. Asigurator Privat – societate comerciala romana si straina care în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească partil / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat
7. CAS – Casa de Asigurari de Sanatate cu care DOCTOR LUNGU se afla in contract;
8. Contract – acordul de vointa dintre Pacient si DOCTOR LUNGU, cu privire la prestarea seviciilor medicale, cuprinzand dar fara a se limita la contract de prestari servicii medicale, oferta comerciala acceptata de pacient (i) in mod expres prin semnatura olografa sau electronica aplicata conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicatiilor/portaluri DOCTOR LUNGU, sau
(ii) tacit, prin simpla acceptarii serviciilor medicale.
9. Pacientul – este persoana care utilizează Serviciile Medicale in cadrul Reteaua de Sanatate
DOCTOR LUNGU.
10. Personalul DOCTOR LUNGU inseamna angajatii DOCTOR LUNGU, functionarii, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si/sau pe seama DOCTOR LUNGU ori pentru DOCTOR LUNGU.
11. DOCTOR LUNGU – reprezinta toate persoanele juridice care direct sau indirect controleaza sau sunt controlate sau se afla sub control comun cu Centrul Medical Unirea S.R.L.
12. Reteaua de Sanatate DOCTOR LUNGU / DOCTOR LUNGU reprezinta toate clinicile si spitalele apartinand Grupului DOCTOR LUNGU, in care presteaza Serviciile Medicale.
13. Termeni si conditii de accesare – sunt toate dispozitiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de către Pacienti in cadrul DOCTOR LUNGU.

II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR
1. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti, de regula, de luni pana vineri in intervalul orar 8.00 – 20.00 in cadrul Retelei de sanatate DOCTOR LUNGU, in conditiile comunicate periodic de catre DOCTOR LUNGU, disponibile pe site-ul www.doctorlungu.ro. DOCTOR LUNGU poate modifica programul de functionare al oricarei clinici, laborator sau spital dupa cum va considera de cuviinta.
2. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza pe baza de programare telefonica efectuata (i) in Call Center, la numarul: 021.9268 sau *9268, conform programului comunicat pe site-ul www.doctorlungu.ro (ii) precum si prin programare online prin intermediul site-ului DOCTOR LUNGU sau prin aplicatiile sau portalurile DOCTOR LUNGU.
Recomandam efectuarea programarii dumneavoastra prin accesarea numarului de Call Center. Numarul de call center pentru abonatii Groupama este 021 9767.
3. Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de catre reprezentantii DOCTOR LUNGU, se va face la datele de contact mentionate in Contract / declarate pe alte canale si inregistrate in sistemul informatic al Grupului DOCTOR LUNGU, adresa care va fi actualizata in functie de declaratiile Pacientului de la momentul accesarii Serviciilor Medicale. Astfel, daca ulterior semnarii unui contract de prestari servicii medicale cu DOCTOR LUNGU, in care erau mentionate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin mentionarea acesteia
intr-o corespondenta scrisa, prin inscrierea la un newsletter, prin Call center, in oricare dintre receptiile clinicilor/spitalelor apartinand DOCTOR LUNGU, etc.), acestea se vor actualiza in functie de ultima solicitare a Pacientului, acesta din urma neputadu-se prevala de faptul ca notificarile si comunicarile nu s-au facut conform contractului.
4. Comunicarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la programarile solicitate, informari privind rezultatele investigatiilor efectuate sau eventuale resturi de plata inregistrate, informari privind procedurile operationale/sistemele DOCTOR LUNGU, care au impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii medicale, nu au caracter promotional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor medicale solicitate de pacienti.
5. In functie de nevoile operationale ale DOCTOR LUNGU si politica comerciala a DOCTOR LUNGU, accesul la unele clinici/spitale poate fi restrictionat sau chiar inchis daca Prestatorul decide inchiderea unei clinici/spital, reducerea numarului de servicii acordat intr-o anumita clinica/spital sau alte modificari de natura operationala sau comerciala (cum ar fi, nelimitativ, modificarea specificului unei clinici / unui spital, schimbarea structurii unei clinici / unui spital).
6. In mod exceptional, programarea ta poate fi decalata, atunci cand personalul medical acorda ingrijiri in cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atentie / supraveghere medicala sporita.
7. Pentru urgente medicale (urgenta asa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicala, a carei debut este brusc, si care se manifesta prin simptome de o severitate suficienta, si pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta si in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), va recomandam sa va adresati celei mai apropiate unitati medicale cu profil de urgenta. DOCTOR LUNGU nu este autorizata ca Unitate de Primiri Urgente, asa cum este definita de lege.
8. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sanatate cu care DOCTOR LUNGU se afla in contract sunt disponibile in limita fondurilor existente, la medicii declarati in contractele incheiate de DOCTOR LUNGU cu CAS si in conditiile comunicate de catre DOCTOR LUNGU la momentul accesarii serviciilor.
9. Accesul la serviciile medicale oferite de Reteaua de Parteneri DOCTOR LUNGU este limitat de disponibilitatea acestora si se supune regulilor de accesare ale fiecaruia dintre Partenerii DOCTOR LUNGU, Termenii si Conditiile mentionate in prezenta nefiind aplicabile acestei situatii. DOCTOR LUNGU incurajeaza utilizarea cu buna credinta si rationala a serviciilor medicale. In cazul in care DOCTOR LUNGU constata utilizarea excesiva sau neconforma cu politicile Doctor Lungu poate întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dvs, fara informarea dumneavoastra in prealabil.
10. DOCTOR LUNGU are activitatea operationala organizata in mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate insemna existenta unor conditii comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de medici, cu titlu de exemplu mentionam medici in „Plata Integrala” sau medici in „Parteneriat Academic”. DOCTOR LUNGU isi rezerva dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a pastra programul anumitor medici exclusiv pentru pacientii care nu detin abonament. DOCTOR LUNGU isi  rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferentiat/preferential anumitor categorii de clienti in functie de politica sa comerciala, cu respectarea contractelor la care DOCTOR LUNGU este parte.
11. Listele medicilor (Plata Integrala, Parteneriat Academic etc.) se pot modifica in mod unilateral de catre Doctor Lungu  in functie de contractele incheiate de DOCTOR LUNGU cu medicii sau in functie de politica comerciala a DOCTOR LUNGU. Informatii despre accesul Pacientilor la medicii DOCTOR LUNGU si costurile serviciilor medicale prestate de catre acestia se obtin de la operatorul Call Center si in locatiile DOCTOR LUNGU, iar in cazul unor diferente www.doctorlungu.ro Call Center: 021 9268

III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR
1. Pacientul va respecta programul policlinicilor/spitalelor fara a putea face sesizari legate de faptul ca nu au fost lasati sa intre in clinici inainte de inceperea programului sau dupa terminarea lui.
2. Pacientilii CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente: (i) cardul de asigurat CAS; (ii) biletul de trimitere emis in conditiile CAS, si (iii) cartea de identitate.
3. Accesul Asiguratilor Privati se va face dovedind calitatea de asigurat privat, conditionat de validarea de catre Asiguratorul Privat a  decontarii serviciilor asigurate si de prezentarea scrisorii de garatie.
4. Pacientii vor avea acces la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat neabonatilor sau abonatilor, in functie de calitatea pe care o detin si de prevederile contractului in baza caruia i s-a permis accesul la servicii. Pacientii nu vor avea dreptul sa aiba mai mult de 5 programari active in acelasi moment, indiferent de specialitatea medicala
5. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport cu poza. Pentru eliberarea rezultatelor catre o alta persoana decat Pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor DOCTOR LUNGU. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentantilor legali. Fiecare Pacient / apartinator are obligatia de a solicita informatii suplimentare la receptiile DOCTOR LUNGU.
6. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale a unui pacient minor, se pot face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului care insoteste minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin call center si pe site-ul www.doctorlungu.ro.
7. La inregistrarea Pacientilor minori in vederea accesarii serviciilor medicale, in sistemul informatic al DOCTOR LUNGU, parintele / reprezentantul legal / apartinatorul / persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare al parintilor sau al reprezentantului legal al Pacientului minor.
8. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul DOCTOR LUNGU va actualiza datele Pacientilor, in special telefon si e-mail. Pacientii straini sunt obligati sa comunice date de contact (adresa si numar de telefon) de pe teritoriul Romaniei.
9. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora, obtinute in Call Center sau pe site-ul www.doctorlungu.ro, precum si includerea acestora in abonament, au doar scop informativ. Intodeauna va prevala contractul semnat cu Pacientii sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de preturi afisata in receptii. In functie de specificul fiecarui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite in intre informatiile furnizate, coordonatorul operational al locatiei in care se doreste accesarea deciziei va avea decizia finala. De asemenea DOCTOR LUNGU poate renunta in mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici.
12. DOCTOR LUNGU va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante specializate, avocati, executori judecatoresti pentru recuperarea debitelor Pacientilor.
13. In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile va rugam sa ne detaliati cazul dumneavoastra la adresa feedback@doctorlungu.ro, prin apelarea call center sau prin intermediul aplicatiilor / portalurilor DOCTOR LUNGU. O echipa dedicata va prelua mesajul dumneavoastra si va investiga cele relatate, urmand ca un raspuns scris sa va fie oferit in cel mai scurt timp cu putinta. Pacientii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din receptie si a managementului din locatie pentru rezolvarea reclamatiilor. Toate informatiile, solicitarile, informarile, cu exceptia celor care necesita un alt regim juridic, vor fi inregistrate automat, primind un numar unic.
14. In cazul serviciilor spitalicesti, fiecare Pacient, respectiv apartinator are obligația de a solicita si respecta Ghidul Vizitatorului, document disponibil la Biroul de Internari al fiecarui spital din DOCTOR LUNGU.
15. Pacientii si DOCTOR LUNGU au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.
16. Pacientii si DOCTOR LUNGU: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.
17. DOCTOR LUNGU isi propune sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al DOCTOR LUNGU poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca obligatia medicala este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul are dreptul sa primeasca o a doua opinie medicala.
5
cadrul interactiunii cu medicii DOCTOR LUNGU, costul final al serviciilor poate varia. In acest sens, Pacientul are obligatia ca dupa fiecare serviciu medical sa verifice in receptiile DOCTOR LUNGU costul serviciilor prestate, respectiv daca toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau partial de abonament.
10. In cazul in care Pacientul nu se prezinta la 3 programari consecutive in decurs de 6 luni, fara a avea un motiv intemeiat si fara sa anunte cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este stabilita programarea, DOCTOR LUNGU poate suspenda Serviciile Medicale acordate respectivului Pacient pentru o perioada de 3 luni, cu exceptia celor de Medicina Muncii si fara a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgenta conform dispozitiilor legale aplicabile.
Pacientul are obligatia sa se prezinte la ora stabilita conform programarii, evitand astfel imposibilitatea efectuarii consultatiei la medic.
11. In cazul serviciilor incluse in abonamente sau achizitionate sub forma de pachete (de ex. pachet servicii fizioterapie/recuperare medicala / psihoterapie etc.), neprezentarea la programarile efectuate fara a respecta conditiile de anulare prevazute la punctul 10 de mai sus, va conduce la achitarea consultatiei / eliminarea acesteia din pachetul de servicii accesat de Pacient.
12. Parintii / reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca in orice clinica / spital DOCTOR LUNGU sa nu lase copiii nesupravegheati. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele evenimente in care copiii se accidenteaza in clinici/spitale datorita neatentiei tutorilor.
13. In acord cu prevederilor Codului Fiscal, va informam ca nu emitem factura pentru serviciile medicale prestate, la solicitarea pacientilor, pe numele unor persoane fizice si / sau juridice (societati cu raspundere limitata, PFA, PFI, s.a.m.d.) decat daca a fost incheiat cu respectiva entitate juridica, in prealabil, un contract de prestari servicii medicale specific pentru serviciile acordate pacientului.
14. In cazul in care, in urma accesarii serviciilor medicale, Pacientii figureaza in evidentele contabile ale oricareia dintre societatile din cadrul DOCTOR LUNGU, cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate de oricare dintre societatile apartinand DOCTOR LUNGU, indiferent daca detine sau nu si calitatea de Abonat sau Asigurat CAS/Privat. Restrictia va fi activa pana la achitarea debitului sau reglarea situatiei debitului.
15. In cazul in care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale. In acest sens, Pacientul are obligatia de a semna diferite documente, precum angajamente de plata, documente ce vor fi puse la dispozitie de catre personalul DOCTOR LUNGU. Refuzul semnarii acestor documente poate determina refuzul de catre DOCTOR LUNGU a prestarii serviciilor medicale.
16. Decontarea prin intermediul asigurarii private de sanatate si a asigurarii sociale de sanatate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum si aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Inainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metoda doreste sa aplice pentru decontarea serviciilor.
17. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Prestatorului si a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor DOCTOR LUNGU, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a retelei de sanatate DOCTOR LUNGU nu sunt
tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorii acestuia savarseste una din faptele, actele mentionate mai sus, DOCTOR LUNGU va solicita imediat evacuarea Pacientului / apartinatorilor acestuia din incinta locatiei. In cazul nasterii unei situatii conflictuale, angajatii DOCTOR LUNGU vor putea solicita imediat interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie cu care aceasta colaboreaza, si/sau interventia Politiei.
18. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate la punctul 17 – III de mai sus, DOCTOR LUNGU poate restrictiona accesul oricarei persoane implicate in incident la serviciile medicale disponibile in cadrul retelei de sanatate Doctor Lungu, avand dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior incheiat cu Pacientul sau in favoarea Pacientului.
19. Este interzis fotografiatul, inregistrarea video si audio, atat in spatiul de asteptare, receptie cat si in cabinetele medicilor/asistentelor, fara permisiunea prealabila scrisa a acestora.
20. Suspendarea furnizarii Serviciilor Medicale se face in urmatoarele situatii, nelimitativ: (i) Pacientul nu a achitat facturile emise de oricare dintre societatile din Grupul DOCTOR LUNGU, inclusiv conform art. 14 – III de mai sus; (ii) in cazul art. 17 – III de mai sus; (iv) Pacientul sau apartinatorii se afla intr-o situatie litigioasa cu DOCTOR LUNGU; prin litigioasa se va intelege litigiu inregistrat la instanta de judecata sau orice alta plangere formulata de catre Pacient
care ar putea aduce prejudicii majore REGINEI MARIA; (v) In alte cazuri prevazute expres in contractul semnat de catre Pacienti cu Reteaua de Sanatate DOCTOR LUNGU sau in lege.
21. In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtamant medical, lipsa semnaturii pacientului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimtamantului, caz in care se va opri de indata furnizarea serviciilor medicale solicitate.
IV. REGULI APLICABILE ABONATILOR
1. In baza abonamentului, Abonatii au acces gratuit sau cu reducere la specialitatile medicale in cadrul programului dedicat abonatilor, in conditiile mentionate in contractele incheiate direct cu acestia sau in favoarea acestora dar cu o alta persoana fizica sau juridica (angajatorii acestora/ angajatorii sotului/ sotiei/ copilului acestora). Abonatul nu se poate prevala de necunoasterea anexelor la contract cuprinzand lista de servicii medicale incluse integral sau cu reducere in abonamentul sau.
2. Accesul Abonatilor in programul dedicat neabonatilor se va face exclusiv cu achitarea serviciilor la pret de lista sau cu reducerea prevazuta in Contract.
3. Daca accesul la medicul solicitat sau serviciul medical nu este inclus integral in abonament, operatorul din Call Center sau personalul din receptie vor informa Abonatul in acest sens. Abonatul are obligatia de a solicita, inainte de primirea unui serviciu medical, informatii cu privire la costul serviciilor medicale recomandate/dorite. Orice omisiune reprezinta acceptul tacit de a achita serviciile primite la pret de lista sau la pret redus conform abonamentului
aplicabil.
4. In cazul in care Abonatul solicita prestarea serviciilor in alte conditii decat cele comunicate de Prestator, respectiv cele descrise in contract si in restul anexelor la contract, acesta va fi obligat la achitarea tuturor serviciilor prestate, la pret de lista sau cu discount, indiferent daca acestea erau sau nu incluse in abonament.
5. Efectuarea programarilor solicitate de catre Abonat se face in conditiile respectarii Acordului privind Nivelul minim de calitate a serviciilor, prin care se garanteaza un termen mediu de asteptare pentru fiecare specialitate in parte (vezi Acordul privind Nivelul minim de calitate a serviciilor comunicat). Termenul mediu de asteptare pentru fiecare specialitate in parte se respecta in conditiile in care Abonatul nu manifesta preferinta pentru medic, policlinica, zi/ora,
etc. In cazul in care Abonatul manifesta preferinta pentru un medic, policlinica, zi/ora, timpii de asteptare mentionati in contract nu mai sunt aplicabili, acestia putand fi prelungiti. Timpii de asteptare sunt garantati pentru policlinicile proprii ale DOCTOR LUNGU si numai in conditiile mai sus mentionate.
6. Pentru accesarea serviciilor incluse in abonament, gratuit sau cu discount, poate fi necesara prezentarea unui bilet de trimitere eliberat de un medic din DOCTOR LUNGU, conform anexei la contract. Medicul DOCTOR LUNGU va recomanda serviciile medicale considerate necesare ca urmare a actului medical propriu. Inainte de prezentarea intr-o locatie DOCTOR LUNGU abonatul are obligatia de a verifica serviciile incluse in contractul de abonament si conditiile de accesare a unui serviciu.
7. Solicitarile de noi abonari se transmit conform prevederilor Contractului, de catre departamentul de resurse umane al contractorului, de regula angajatorul Abonatului, catre persoanele abilitate din cadrul DOCTOR LUNGU. Termenul de inregistrare in baza de date este de 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Acest termen poate fi prelungit in cazul in care exista neconcordante/neclaritati, pana la finalizarea acestora. www.doctorlungu.ro
Call Center: 0230540424
V. CONSULTATII ONLINE PRIN CLINICA VIRTUALA
Consultatiile online (Clinica virtuala) sunt un serviciu din categoria telemedicinei, care permit interactiunea medic-pacient in mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Serviciul de consultatii online este disponibil ca o alternativa a consultatiilor in prezenta pacientului in cabinetul medicului, nu isi propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate si este limitat in ceea ce priveste posibilitatea de diagnosticare.
Informatiile cu caracter medical furnizate de medici sunt date doar pe baza simptomelor pe care dumneavoastra ledescrieti. Este raspunderea pacientului sa ofere o descriere cat mai corecta sau completa a simptomelor, a starii generale de sanatate, a medicatiei folosite sau tratamente indicate de alti medici si neurmate in totalitate, istoric medical si orice posibililor factori externi cu care pacientul a intrat in contact (ex. persoane cu afectiuni transmisibile, calatorii, substante de orice natura etc).
Avand in vedere limitarile tehnologice si legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu reprezinta declaratia dumneavoastra ca intelegeti limitarile serviciului de consultatie online astfel cum sunt explicate in acest document.
Avand in vedere nivelul de confidentialitate si de securitate necesare accesarii in siguranta a acestui tip de serviciu, consultatiile online sunt accesibile doar prin intermediul contului individual DOCTOR LUNGU (contul de portal), atat in versiunea desktop, cat si mobil.
Pentru accesarea serviciului, este necesara instalarea in prealabil a aplicatiei gratuite de comunicare Microsoft Teams, disponibila pentru sistemele de operare Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, precum si in versiunea Teams web client, compatibila cu cele mai populare browsere web.
Suplimentar, este necesar accesul la o camera video si un microfon functionale, precum si la o conexiune internet care sa permita interactionarea cu medicul. DOCTOR LUNGU nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care consultatia online nu se poate desfasura sau este intrerupta din pricina echipamentelor sau conexiunii de intenet a pacientului, caz in care consultatia se va realiza in alta data.
Consultatiile vor fi oferite de catre medicii DOCTOR LUNGU, in primul rand din cabinetele medicale aflate in clinicile in care isi desfasoara activitatea si in cazuri speciale de la domiciliu, cu asigurarea confidentialitatii medic-pacient. Pacientul este, la randul sau, responsabil pentru asigurarea confidentialitatii in spatiul de unde acceseaza consultatia.
Reteaua de comunicatii, echipamentele, inclusiv cele audio-video, prin care DOCTOR LUNGU ofera consultatiile online sunt securizate, iar accesarea de catre medic a sesiunii de consultatie se face prin credentiale unice puternice.
Softul utilizat este Microsoft Teams. Pentru mai multe detalii va rugam consultati termenii si conditiile Microsoft pentru utilizarea aplicatiei diponibili la https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-free-online-subscription-agreementb1da79c4-
4c9e-458d-b0ec-74a0a33b7ccd
Accesarea aplicatiei de catre pacienti se va face in format Vizitator, fara a fi necesara crearea unui cont individual. Datele vor fi prelucrate prin intermediul Microsoft Teams si vor tranzita serverele Microsoft localizate pe teritoriul Uniunii Europene.
Sesiunea de consultatie nu va fi inregistrata, si nicio imagine sau amprenta vocala nu va fi stocata de catre Doctor Lungu ca urmare a sesiunii de consultatie online. Este interzisa inregistrarea acesteia de catre pacient. In caz contrar, medicul va opri inregistrarea la momentul in care o va sesiza, reamintind pacientului interdictia. La o eventuala reincalcare pacientul va primi acces denied, fara a avea posibilitatea unei noi programari urmand a fi aplicabile regulile
obisnuite pentru folosirea serviciilor DOCTOR LUNGU.
Informatiile cu caracter medical pe care medicul le va obtine sau determina in cadrul consultatiei vor fi notate in raportul medical al pacientului, intocmai ca in cazul unei consultatii clinice, in cabinet. Raportul medical va fi vizibil in contul de portal, asemenea oricarui raport medical al unei consultatii obisnuite.
Avand in vedere limitarile tehnologice si legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu reprezinta declaratia dumneavoastra ca intelegeti limitarile serviciului de consultatie online, astfel cum sunt explicate in acest document.
Consultatiile online, fara prezenta fizica a pacientului in cabinet, se preteaza doar anumitor specialitati medicale si prezinta anumite caracteristici, dupa cum urmeaza:
• Se vor putea oferi consultatii doar pentru afectiuni de gravitate cel mult medie, implicand o stare general buna a pacientului, cu simptome cu debut recent, de pana la cateva zile;
• Se vor putea oferi de asemenea controale dupa vizite anterioare, pentru interpretarea rezultatelor analizelor si eventual evaluarea modului in care afectiunea se recupereaza;
• Consultatiile nu vor putea implica un examen clinic complet (nu vor putea fi facute masuratori ale semnelor vitale, nu vor putea fi obtinute date clinice in urma palparii sau auscultatiei pacientului);
• Este important de facut diferenta intre medicina generala, specialitatile medicale si pediatrie. Astfel, in cazul pediatriei, se vor putea consulta o gama mai larga de simptomatologii, care in cazul adultilor pot fi indicii ale unor afectiuni ce necesita investigatii mai complexe ce necesita prezenta pacietului in cabinetul medicului;
• In functie de cele constatate de medic, consultatiile se vor putea finaliza fie cu recomandari simple cu instructiuni de urmat, fie cu recomandari pentru un consult clinic de specialitate sau investigatii;
• Medicul nu va putea emite toate tipurile de retete/(vor putea cel mult fi emise recomandari de medicamente OTC – medicamente eliberate de farmacii fara prescriere medicala / retete pentru prelungirea de tratamente pentru afectiuni cronice pentru perioade de maximum 30 de zile;
• Raportul medical al consultului, inclusiv recomandarile facute la final, se va regasi in dosarul medical al pacientului si va fi vizibil si in contul de portal al acestuia;
• Pacientul este rugat sa tina seama de recomandarile facute de medic si sa nu le depaseasca. Medicul curant si DOCTOR LUNGU isi declina orice raspundere in cazul in care pacientul nu urmeaza aceste recomandari. In cazurile in care recomandarile efectuate in cadrul consultatei nu imbunatatesc simptomele prezentate, pacientul are datoria de a solicita o noua opinie. Daca simptomele se agraveaza sau apar reactii adverse la medicametele recomandate pacientul va apela serviciul de urgenta 112/se va prezenta la Camera de Garda.
Pentru folosirea serviciul de consultatii online se aplica, cu modificarile de rigoare, toate regulile de accesare a serviciilor DOCTOR LUNGU mentionate in primele capitole ale acestui document.
Serviciul de consultatii online este disponibil ca o alternativa a consultatiilor in prezenta pacientului in cabinetul medicului. Accesarea acestui serviciu reprezinta consimtamantul pacientului pentru prelucrarea imaginii si vocii sale in conditiile expuse mai sus, precum si acceptarea tuturor termenilor si conditiilor incluse in prezenta sectiune.
Pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DOCTOR LUNGU, puteti consulta Nota de informare disponibila la adresa https://www.doctorlungu.ro/gdpr.
Lista actualizata a specialitatilor, tipurile de servicii, lista medicilor si orarele disponibile se regasesc in sectiunea dedicata din contul de portal.

× Cum vă putem ajuta